Rotterne skal endevendes

26-03-2009

Hvis vi skal af med rotteplagen i Danmark, kræver det en langt mere effektiv indsats i rottebekæmpelsen end hidtil. Derfor har miljøminister Troels Lund Poulsen og Kommunernes Landsforening aftalt, at et konsulentfirma skal endevende rotteproblemet og komme med forslag til en forstærket forebyggelse og bekæmpelse af dyrene.

Hvis vi skal af med rotteplagen i Danmark, kræver det en langt mere effektiv indsats i rottebekæmpelsen end hidtil.

Derfor har miljøminister Troels Lund Poulsen og Kommunernes Landsforening aftalt, at et konsulentfirma skal endevende rotteproblemet og komme med forslag til en forstærket forebyggelse og bekæmpelse af dyrene.

By- og Landskabsstyrelsen, der har overordnede ansvar for rottebekæmpelsen i Danmark, har netop gjort kommissoriet for konsulentrapporten færdigt, så arbejdet kan gå i gang. Det vil blive fulgt af en styregruppe med By- og Landskabsstyrelsen (formand), Kommunernes Landsforening og de danske vandværkers organisation, DANVA. Rapporten ventes færdig til sommer.

Den færdige rapport skal pege på mulighederne for at give rottebekæmpelsen et løft. Det kan være inden for kommunernes datagrundlag, ansvarsfordelingen i rottebekæmpelsen, lovgivningsmæssige initiativer og handlingsplaner. Og det kan være mere håndgribeligt; med forslag til anvendelse af bekæmpelsesmidler og -metoder, fælder, spærrer og elektroniske rottedræbere.

Rapporten skal vurdere aspekter ved private bekæmpelsesfirmaer. Blandt andet om private kan varetage opgaver på lige fod med kommunen. De private firmaers giftanvendelse. Regulering af de private firmaers anvendelse af bekæmpelsesmidler ved sikringsordninger.

Endelig skal konsulentfirmaet vurdere behovet for forskning i forebyggelse og bekæmpelse af rotter, ikke mindst set i lyset af klimaændringer og spildevandsoverløb, der måske kan medføre yderligere spredning af rotter.

Igennem de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af anmeldelser af rotter til danske kommuner. Rotter er smittebærere og kan overføre alvorlige sygdomme til mennesker, lige som de forårsager omfattende skader på bygninger, inventar, kloakker, fødevarer o.lign.

Yderligere oplysninger:
Konsulent Peter Weile, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 7254 4933