Stævning af hasselskove på Sydlangeland

27-03-2009

Skånsom teknologi til drift af den ældste form for skovbrug i Danmark.

Foto. Mogens Krog Foto. Mogens Krog Foto. Mogens Krog

I det tidlige forår 2009 har fire af landets ældste og mest værdifulde stævningsskove, haft besøg af den nyeste teknologi indenfor maskinskovning.

Naturstyrelsen – Fyn har fået stævnet hasselskovene på Sydlangeland med nye metoder. Først kører en skovningsmaskine arealet igennem og fælder og lægger træerne ned i lange bælter. Maskinen er specialmonteret med en kraftig rundsavsklinge og kører på gummibælter, så naturen skånes mest muligt. Herefter flises træerne, der efterfølgende bliver kørt direkte til et varmeværk, hvor det bliver lavet om til varme ude i radiatorerne.

Fældning af de 30 år gamle hassel er kernen i stævningsdriften. Ved at stævne dele af arealet med disse i skovdriftssammenhæng korte intervaller, skabes en særlig dynamik og levesteder for bl.a. sjældne urter og svampe. Stævningsdrift er den ældste form for skovbrug og er dermed også med til at bevare kulturhistoriske værdier. Endelig er stævning godt for miljøet, træflis er nemlig en CO² -neutral energikilde.