Odderen har indtaget Sundby Sø

27-03-2009

Odder. Foto: Biopix

Sundby Sø blev en realitet i september 2008, da den sidste pumpe i området blev slukket

I løbet af få uger blev det store lavtliggende område fyldt op med vand til glæde for naboer og forbipasserende, og ikke mindst for fugle og dyr.

En af vore opmærksomme naboer, Henrik Jensen, Åsvej 28, fortæller, at han har observeret odderen flere gange i den nye sø.

Han slutter sin mail med ordene: Vi siger tak for et godt projekt, og vi nyder den fantastiske udsigt hver dag med et rigt fugle- og dyreliv.

Ornitologen Erling Andersen følger udviklingen i fuglelivet og sender os resultatet af regelmæssige fugletællinger

Læs mere om Sundby Sø - projektet