Naturkanonmøde på Vingstedcentret den 19.marts 2009 kl.19-21.30

27-03-2009

Diskussionsmøde om emner til Naturkanon. Er Vejle ådal noget særligt, og hvad sker der i ådalen?

Vejle kommune og Skov-og Naturstyrelsen inviterede til offentligt møde om naturen i Vejle ådal på Vingstedcentret torsdag den 19. marts.

Ideen var at trække på borgernes engagement og ideer og meget gerne have gode ideer til Miljøministerens naturkanon, men også gerne gode ideer til yderligere udvikling af den smukke Vejle ådal. I forbindelse med det offentlige møde kunne der ses en luftfotoudstilling om ådalen.  De flotte billeder tjente som inspiration. Nedenfor ses de kandidater til Danmarks naturkanon, som deltagerne bidrog med:

 • Vejle Ådal (6)
 • Vingsted
 • Syvårssøerne (4)
 • Randbøl Hede
 • Ravningbroen
 • Engelsholm
 • Tørskind Grusgrav
 • Knabberup Sø
 • Fårup Sø
 • Randbøldal (3)
 • Vejle Ådal pga. dens variation, overraskelser, righed af naturtyper. Den har alt.
 • Egtved Ådal med Nybjerg Mølle området
 • Den jyske hede
 • Den danske bøgeskov
 • Anemonen
 • Vejle Ådal med den historiske mangfoldighed i kultur-naturen
 • Haraldskær/Høllund
 • Staldbakkerne (Randbøl Hede)
 • Ravningbroen pga. historien om den unikke natur – samtidig med at området er gjort tilgængeligt for alle uanset mobilitet
 • Vejle Ådale – helhedsoplevelsen af natur og kultur. Menneskets samspil med naturen. Sammenfletning af natur og kultur på en måde, som man ikke kan opleve så koncentreret andre steder i landet. Naturens udvikling og samspil med mennesket gennem 15.000 år. Vejle Ådale er ”Danmarks dåbsattest” – både hvad naturens og kulturens udvikling angår. Vejle Ådal kan fortælle hele Danmarks natur- og kulturhistorie.
 • Tørskind i efteråret, når alle naturens farver falder gennem ådalen
 • Vibe
 • Runkenbjerg (2)
 • Vejle Ådal, specielt området ved Runkenbjerg og Ravning – men også den bynære del
 • Vejle Fjord og ådalene i oplandet, bl.a. Vejle Ådal, Grejs Ådal og Højen Ådal m. søer. Begrundelse: Fjorden og dens opland rummer de fleste af Danmarks naturtyper
 • Bindeballestien (2)
 • Odder
 • Heden i Borris
 • Vejle Ådal – pga. istidens aktiviteter er Vejle Ådal kommet til at indeholde et usædvanlig varieret landskab (natur og geologi) og dermed et yderst alsidigt dyre- og planteliv
 • Vejle Ådal fordi ådalen gennem århundreder har været bevaret af lokalbefolkningen som et enestående naturområde

Se også www.vejle.dk/aadal

Yderligere oplysninger: skovrider Ole Livbjerg Klitgaard, mobiltelefon 20 46 48 98 eller Gert Hougaard Rasmussen telf.75 88 31 99 (arbejde)