Møde om mårhund 30. marts

27-03-2009

Naturstyrelsen afholder i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund et møde om invasive arter med speciel fokus på mårhunden.

Der har de seneste år været stor interesse for og fokus på invasive arter som f.eks. iberisk skovsnegl("dræbersnegl"), mink og bjørneklo. I Midt- og Vestjylland har mårhunden på det seneste også fået stor opmærksomhed.

Danmarks Radio på optagelse i Vest Stadil Fjord. Der arbejdes på et indslag om mårhunden til TV-avisen.

I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund sætter Naturstyrelsen fokus på de invasive arter med hovedvægt på mårhunden på et offentligt informationsmøde. Mødet afholdes:

Mandag d. 30 marts 2009 kl. 19.30 på Dejbjerglund Efterskole

Efterskolens adresse er Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern.