Militærlejr ved Auderød skal være åben og grøn

23-11-2009

Den nedlagte Auderødlejr skal fremover være et rekreativt område med aktiviteter for alle. Landskabet og naturen skal respekteres, og specielt i den østlige del af lejren skal naturinteresser stå over alle andre. De gamle bygningsanlæg med kaserne, kirke og svømmehal kan kun i begrænset omfang anvendes til boliger.

Den nedlagte Auderødlejr skal fremover være et rekreativt område med aktiviteter for alle. Landskabet og naturen skal respekteres, og specielt i den østlige del af lejren skal naturinteresser stå over alle andre. De gamle bygningsanlæg med kaserne, kirke og svømmehal kan kun i begrænset omfang anvendes til boliger.

Det fremgår af et landsplandirektiv, som miljøminister Troels Lund Poulsen nu har udstedt. Direktivet omfatter det tidligere militærområde på halvøen Arrenæs, 4 km fra Frederiksværk.

Landsplandirektivet sikrer, at Auderødlejrens arealer ikke udvikler sig til at blive en del af byen. I lejrens gamle bygningsanlæg vil ministeren tillade almene og rekreative funktioner. Det vil sige, at bygningerne på næsten 40.000 m2 kan rumme f.eks. undervisning, idræt, spejderaktiviteter, feriecenter, naturformidling, museums-aktiviteter og andre kulturfunktioner, sundhedscenter, filmstudier eller lign. Anvendelsen må ikke medføre større trafikbelastning end hidtil, og hele området skal være offentligt tilgængeligt.

Op til 13 boliger i tilknytning til kommende nye funktioner må indrettes i de eksisterende bygninger. Og i den vestlige del skal det være muligt med mindre om- og tilbygninger, hvis der f.eks. er brug for en elevator eller lign.

Det er endvidere besluttet, at skydebaneanlægget fjernes, og jordvoldene tilbageføres til naturligt terræn.

Halsnæs Kommune har nu opgaven med den videre planlægning for den tidligere militærlejr.

Se landsplandirektivet på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
John Fernley Paine, By- og Landskabsstyrelsen, , tlf.: 72 54 47 28