Kvalitets-certifikat til miljøcentrene

03-11-2009

Borgere og virksomheder, der skal have behandlet sager om natur- og miljø, får en god service hos By- og Landskabsstyrelsens syv miljøcentre.

Borgere og virksomheder, der skal have behandlet sager om natur- og miljø, får en god service hos By- og Landskabsstyrelsens syv miljøcentre.

Det dokumenterer DS Certificering a/s, der har givet miljøcentrene certifikat på, at sagsbehandlingen lever op til kvalitetsstyringslovens mål om faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed.

Certifikaterne er udstedt, efter at DS Certificering har besøgt samtlige miljøcentre og gennemgået sagsgange og undersøgt, om medarbejderne har de rette kompetencer til at løse opgaverne.

Alle centre er bestået og får deres certifikat inden udgangen af 2009.

"Det har været en spændende proces at have en udenforstående til at se på vores sagsgange og procedurer. En ting er, at vi selv synes, vi løser opgaverne godt, men noget andet er at få en uvildig til at gennemgå det hele," udtaler centerdirektør Henrik Ellermann

Sager om byggeri m.v. inden for strandbeskyttelseslinjen, tilsyn med spildevandsanlæg og afgørelser om deponering af havneslam (klapning) er blandt de sager som DS Certificering har gået i gennem i forbindelse med certificeringen.

Centrene fortsætter arbejdet med at udvikle kvaliteten. I 2010 bliver virksomhederne spurgt, om de er tilfredse med tilsyn og godkendelse af virksomhedernes miljøforhold.

Yderligere oplysninger

Elly Andersen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Storstrøm, 7254 8818