DNA-opklaring af forurenet drikkevand

27-11-2009

Fremover får vandværkerne lettere ved at opklare drikkevands-forureninger. Bakterier afsætter nemlig DNA-spor, der kan bruges til at finde forureningskilden.

Fremover får vandværkerne lettere ved at opklare drikkevands-forureninger. Bakterier afsætter nemlig DNA-spor, der kan bruges til at finde forureningskilden.

Det viser en ny undersøgelse fra By- og Landskabsstyrelsen om coliforme bakterier i drikkevand og miljø, som Teknologisk Institut har udarbejdet i samarbejde med en række vandværker. Metoden bygger på en kortlægning af DNA fra i alt 17 forskellige typer af coliforme bakterier. Læs rapporten (pdf 1 mb)

Bakterierne kan finde vej til drikkevandet af mange kanaler. Det kan fx ske ved brud på ledningsnettet i forbindelse med gravearbejde, hvor bakterier fra jorden kommer ud i vandet. Eller det kan være selve boringen, der er udsat for forurening. Der er også eksempler på, at spildevand er kommet i kontakt med drikkevand p.g.a. fejl-installationer.

”Der skal altid skrides ind, når drikkevandskontrollen finder coliforme bakterier i vandet. Problemet er bare, at det ofte er svært at regne ud, hvor forureningen stammer fra. Her bidrager den ny viden til, at vandværker og myndigheder kan opklare, hvor den er gal,” siger dyrlæge Lise-Lotte Nielsen, By- og Landskabsstyrelsen, Vand.

I praktiske tests af den nye viden har det bl.a. kunne lade sig gøre at kæde forurenet drikkevand sammen med et vandfilter inficeret med børsteorm. Man har også sporet bakteriernes oprindelse til et bestemt område at et vandforsyningsnet, som så kunne kobles af.

Når drikkevands-laboratorierne finder coliforme bakterier, er der risiko for, at der også er sygdomsfremkaldende bakterier som fx Campylobacter og forskellige slags skadelige vira i vandet.  De fleste coliforme bakterier er ikke farlige i sig selv, men fungerer som indikatorer på, at der er problemer.

Kommunerne fører tilsyn med drikkevandets kvalitet og vandforsyningen. Hvis drikkevandet er sundhedsskadeligt, skal offentligheden orienteres og forureningskilden findes.

Yderligere oplysninger
Lise-Lotte Nielsen, dyrlæge, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, 72 54 48 87