Klor i svømmehal kan halveres

27-11-2009

Mange svømmehaller vil kunne sænke klorindholdet i vandet betydeligt og dermed skåne badegæsterne for klorlugt og kløe i øjne og hud. Der er nemlig slet ikke behov for så store mængder klor til at holde bakterierne nede, som man hidtil har troet.

Mange svømmehaller vil kunne sænke klorindholdet i vandet betydeligt og dermed skåne badegæsterne for klorlugt og kløe i øjne og hud. Der er nemlig slet ikke behov for så store mængder klor til at holde bakterierne nede, som man hidtil har troet.

Det viser en undersøgelse fra By- og Landskabsstyrelsen, med henblik på at nedbringe mængden af klor. Undersøgelsen blev udført af Teknologisk Institut i 2008. Læs rapporten Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg

Som forsøg sænkede man i ti dage indholdet af klor i Frankrigsgade Svømmehal fra 1,0 til 0,5 milligram per liter. Og det gik ikke ud over vandkvaliteten. Både kemisk og mikrobiologisk var vandet i hele perioden væsentligt bedre end de nuværende miljøkrav til offentlige svømmebade.

Ifølge den nuværende svømmebekendtgørelse skal svømmehallerne have et klorindhold på mellem 0,5 og 3,0 milligram frit klor per liter. Men nu vil resultaterne af By- og Landskabsstyrelsens forsøg indgå i arbejdet med ny svømmebekendtgørelse, som ventes færdig i løbet af et par måneder.

Undersøgelsen viste også, at klorering med fordel kan kombineres med andre former for vand-rensning. Ultrafiltrering kan fx fjerne helt op til 99 pct. af bakterierne fra det vand, der passerer de fintmaskede membraner. Metoden bruges i dag bl.a. inden for levnedsmiddelindustrien.

”Selv den bedst tænkelige cirkulering og rensning med filtre o. lign. vil ikke helt kunne fjerne behovet for at bruge klor ude i svømmebassinet, fordi det er dér, de fleste forureninger opstår og, hvor risikoen for smitte er størst. Men vi har en forventning om, at vi kan reducere klorindholdet væsentligt i fremtiden,” siger Lise-Lotte Nielsen, By- og Landskabsstyrelsen.

Den ny undersøgelse påviser også muligheder for at reducere mængden af de uønskede trihalomethaner, som opstår, når kloren nedbrydes i svømmehallen. Flere renseteknikker, der i dag bl.a. bruges i industrien, kan bruges. Man kan bl.a. gennemlufte vandet, som det fx sker på vandværker og spildevandsanlæg, eller vandet kan renses med ozon. Små badeanlæg vil også kunne bruge resultaterne, fordi teknikkerne ikke er ret pladskrævende og normalt vil kunne installeres uden en kostbar ombygning. I undersøgelsen er i alt testet fem forskellige teknikker, som koster 30.000 -175.000 kroner at installere.

Fakta

Frankrigsgade Svømmehal i København blev valgt til undersøgelsen, fordi det er et velbesøgt, offentligt svømmeanlæg med et veldimensioneret og veldrevet vandbehandlingsanlæg, der leverer en vandkvalitet i overensstemmelse med de nugældende miljøkrav til vandkvaliteten.

Mindst en gang om måneden kontrollerer uafhængige laboratorier vandprøver fra alle offentlige svømmeanlæg for at sikre at klorindhold og antal bakterier lever op til miljøkravene

Yderligere oplysninger:
Lise-Lotte Nielsen, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, 72 54 48 87