Genplant Planeten starter på Mosely

18-11-2009

På Mosely starter en større tilplantning i weekenden 21. og 22. november. De nuværende dyrkede marker bliver omdannet til fritidsarealer med beplantning af læhegn, vildtvenlig skov og åbne græsarealer med grupper af buske og træer.

På Mosely starter en større tilplantning i weekenden 21. og 22. november. De nuværende dyrkede marker bliver omdannet til fritidsarealer med beplantning af læhegn, vildtvenlig skov og åbne græsarealer med grupper af buske og træer.

Hvad er GENPLANT PLANETEN?
Planteaktiviteterne i november er en del af projektet GENPLANT Planeten hvor skovbruget og træbranchen inviterer skolebørn og andre interesserede til at plante skov i månederne omkring klimakonference i København. Både børn og træer rækker ind i en fremtid, der når ud over os. Udsigten til klimaforandringer og de konsekvenser de vil få på vores liv, kan gøre børn og unge handlingslammede fordi problemet er uoverskueligt.

Projektet GENPLANT PLANETEN giver børn og unge en mulighed for selv at komme klimaforandringerne i møde. I første omgang ved at plante træer som optager CO2. I anden omgang ved at bearbejde emnet træ og klima innovativt, naturfagligt, kunstnerisk og ved at reducere deres egen udledning af CO2.

Udvikling af Mosely
Genplantningen af Mosely bliver gennemført som et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen – Kronjylland, Friluftsrådet og Brugergruppen for Mosely.

Genplantningen starter med at lokale brugere planter et 6 rækkers vildtlæhegn på den vestlige del af Mosely. Samtidig plantes et læhegn med 300 biplanter omkring biskolens stader. I marts fortsætter tilplantningen med mere vildtplantning på vestsiden.

Med åben adgang til de nye dele af Mosely får brugerne endnu flere muligheder for at udføre deres aktiviteter i den fri natur.

Beplantningerne forbedrer ikke alene CO2-udledningen, men giver også flere trivselsmuligheder for insekter, fugle og andre dyr.

Flere overnatningsmuligheder
Der opføres to nye shelters op til skoven, så man kan nyde udsigten ud over hele Mosely fra dem. Der bliver også indrettet en lejrplads til telte på de nye områder. De tre nuværende shelters bruges meget, så det bliver godt at kunne tilbyde andre overnatningsmuligheder.

Hvad gør du hvis du eller din skole vil deltage?
Plantningen november 2009 gennemføres primært af medlemmer fra Brugergruppen for Mosely, men vil du eller din skole deltage i plantningen i marts - november 2010, så kontakt os på mailadressen fritzkilian(snabel-a)gmail(punktum)com.

Læs mere her