Masser af ilt i danske farvande

27-11-2009

Iltforholdene i danske farvande var gode i 2009. Det viser By- og Landskabsstyrelsens målinger af iltindholdet i de indre danske farvande i november måned. Resultaterne præsenteres i en iltsvindsrapport udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser på baggrund af data fra By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre.

Iltforholdene i danske farvande var gode i 2009.

Det viser By- og Landskabsstyrelsens målinger af iltindholdet i de indre danske farvande i november måned. Resultaterne præsenteres i en iltsvindsrapport udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser på baggrund af data fra By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre. Læs rapporten.

Sandsynligheden for at danske farvande rammes af katastrofale iltsvind over store områder, som det sidst skete i 2002 er mindre efter et år med normale mængder af ilt. Iltforholdene har i 2009 været bedre end gennemsnittet for perioden 2003-2007 og 2008.

År for år bliver dyr og planter større og stærkere og dermed bedre i stand til at klare kortvarige iltsvind. Samtidig kommer der flere forskellige slags dyr på havbunden, og det gør også naturen mere robust.

Store tangplanter er fx med til at forebygge iltsvind, fordi de jo selv producerer ilt, og bunddyrene graver sig år for år længere ned i havbunden og trækker ilten med. På den måde kommer bunden til at rumme en slags ilt-bank, der kan øge overlevelsen for dyr og planter, når der igen kommer iltsvind.

Iltsvind forekommer naturligt i danske have, og havbundens organismer er da også tilpasset til at modstå dem. Kraftige iltsvind, der varer over tre måneder, slår til gengæld næsten alle dyr og planter ihjel. Herefter kan det tage flere år for naturen at komme igen.

Iltsvind stopper normalt om efteråret, bl.a. fordi blæst og bølger sender ilt ned mod bunden, og fordi det koldere vand kan rumme mere ilt.

Det var da også kraftig blæst i begyndelsen af september i år, der forhindrede et udbredt iltsvind i flere farvandsområder.

I midten af november var der kun iltsvind i afgrænsede områder ved Knebel Vig, Ærøbassinet og i Bornholmsdybet.

Yderligere oplysninger
Tonny Niilonen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 66