Motionsstier og motionsspiral i Rungsted Hegn og Folehave Skov

01-11-2009

Skovstemning i Rungsted Hegn langs Rungstedvej

Denne skovsti under de hundredår gamle ege og bøge er nu en del af det stinet, hvor der er afmærket 3 motionsruter i to af vore skove: Rungsted Hegn og Folehave Skov.

Motionsforløbene er resultatet af et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Øresund om at skabe gode rammer for motion i skovenes inspirerende grønne omgivelser og tæt på mange af kommunens borgere i Rungsted. Naturoplevelse og sundhedsfremme går således hånd i hånd i dette projekt.

Skovrideren byder velkommen ved indvielsen d. 1. november 2009

På de tre stiforløb kan man gå, løbe og cykle. Uanset hvad man vælger, vil der være mulighed for at få pulsen godt i vejret, da der er terræn til både "op- og nedture". Sine steder vil der være bløde stier, hvor cyklen til tider vil have vanskeligt ved at komme frem, og hvor fornuftigt fodtøj skal til for at hindre en sok. Der er afmærket en gul rute på 2,4 km - en rød rute på 5,2 km - og en blå rute på 8,9 km. På den sidstnævnte rute kan man med udgangspunkt fra P-pladsen i den østlige ende af Rungstedvej undervejs følge med i, hvor mange km man har tilbagelagt.

starten går ud på rød bane

Et særligt motionstilbud møder en i Rungsted Hegn, hvor vi har anlagt en motionsspiral og en motionstrappe , der består af en række mere eller mindre skrappe udfordringer til motionistens fysik. Her kan man både tage det som en leg med balancering og hop, eller man kan mere seriøst styrketræne forskellige muskelgrupper eller øge sit kondital generelt - eller blot have det sjovt helt i sit eget tempo.

Armgangsekspert fra lilleputklassen

Vi glæder os til at se mange nye og gamle skovgæster derude. I forvejen er der jo ganske mange borgere, der har "opdaget" især Rungsted Hegn. Vi håber, at der fortsat bliver plads til jer alle, og blot vi hver især tager hensyn til hinandens behov, ja så er skoven jo et stort og rummeligt motionsrum.

balancegang for store og små armgangsviljestyrke