Masser af engagement i Fodsporet

03-11-2009

Søndag den 1. november samledes en stor gruppe borgere i en workshop på Gerlev Idrætshøjskole for at fremlægge og udvikle ideer til faciliteter langs den kommende

Søndag den 1. november samledes en stor gruppe borgere i en workshop på Gerlev Idrætshøjskole for at fremlægge og udvikle ideer til faciliteter langs den kommende natursti. Seks stiråd har siden juni måned arbejdet med at udarbejde forslag til, hvordan Fodsporet kan blive publikumsvenligt og spændende at færdes på.

Der blev også tid til leg, foto SNS fodsporet


Workshoppen var den foreløbige kulmination på arbejdet. Stirådene fremlagde deres forslag for hinanden samt projektets hovedfølgegruppe og styregruppe. Og der var masser af gode og gennemtænkte ideer til placering af shelters, bålpladser, bænke med solnedgangsudsigter, legepladser for børn og hunde og meget mere. ”Deltagerne var meget entusiastiske og konstruktive – og det var imponerende at opleve, hvordan de kunne blive ved med at tænke nyt og stort – også når vi bad dem se strækningen i sin helhed”, fortæller en glad projektleder, Sara Lindholt fra Skov- og Naturstyrelsen – Storstrøm, og fortsætter: ”Det har været en superspændende proces og jeg er meget tilfreds med borgernes engagement og arbejdsindsats – vi glæder os til det fortsatte samarbejde med stirådene”.
Stirådenes forslag bliver nu bearbejdet og skrevet sammen af en projektgruppe, bestående af embedsmænd fra Skov- og Naturstyrelsen, samt Næstved og Slagelse Kommuner. Det samlede forslag til indretning af stien bliver sendt i offentlig høring, så borgere og organisationer, der ikke har siddet med i stirådene, kan komme med kommentarer og ideer til projektet. Den endelige plan for indretning af Fodsporet vil danne udgangspunkt for den lokalplan, der er under udarbejdelse. Også lokalplanen vil blive sendt i høring – så du har altså flere muligheder for at kommentere planerne for Fodsporet.
For yderligere oplysninger, kontakt projektleder Sara Lindholt, Skov- og Naturstyrelsen – Storstrøm på telefon 22 49 65 46 eller mail