Fodsporets belægning er valgt

16-11-2009

Styregruppen for projektet har på baggrund af indstilling fra hovedfølgegruppen besluttet belægningen på den kommende natursti mellem Slagelse, Næstved og Skælskør - Fodsporet.

Styregruppen for projektet har på baggrund af indstilling fra hovedfølgegruppen besluttet belægningen på den kommende natursti mellem Slagelse, Næstved og Skælskør - Fodsporet. Der bliver tale om en kombineret løsning, som består af en 2,5 m bred asfaltsti med et smalt grusspor ved siden af samt ridespor på delstrækninger.

” Vi har valgt denne løsning, fordi den bedst imødekommer cyklendes og gåendes behov. Samtidig er den attraktiv for en række andre brugergrupper, f.eks. kørestolsbrugere og inlinere. Endelig er det muligt at snerydde stien, så den kan bruges som skolesti, også om vinteren. Dermed er den til gavn for flest mulige, ligesom den får en kvalitet, så den kan blive brugt til hverdagstransport til arbejde eller i skole”, siger Claus Jespersen, formand for styregruppen.

Af æstetiske årsager vælges der så vidt mulig en lys, men glat asfalt. Grussporet vil øge anvendeligheden for løbende og vandrere pga. det stødabsorberende underlag.

Billede fra anlæg af prøvestykke foråret 2009, Foto Naturstyrelsen – Storstrøm

Også mulighed for ridning

På to delstrækninger bliver der anlagt ridespor for at imødekomme det store ønske om at kunne ride på strækningen.

”Ridesporene kommer til at ligge mellem Tjæreby og Dalmose og mellem Fodby og Hyllinge, fordi banen disse steder er bred nok. Desuden undersøger vi, om der er andre strækninger mellem Dalmose og Hyllinge, hvor der er mulighed for at anlægge et ridespor”, siger Claus Jespersen.

Billede taget ved Ladby, Foto Naturstyrelsen – Storstrøm

Faktaboks

Styregruppen består af repræsentanter for Naturstyrelsen, Næstved Kommune og Slagelse Kommune
Hovedfølgegruppe består af lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, DGI,
Gefion, museerne, turistrådene, de 6 lokale stiråd samt Nordea-fonden.

Du kan læse mere om projektet på http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Sjaelland/Fodsporet/

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen – Storstrøm

Projektleder Sara Lindholt, 22 49 65 46