Genplant planeten i Vr. Thorup klitplantage

25-11-2009

Den 24.11. holdt vi Genplant Planeten i Vr. Thorup klitplantage sammen med Klim Friskole.

Der var to områder i plantagen, som skulle tilplantes med bøg og ædelgran som erstatning for den alders- og sygdomssvækkede sitkagran der havde groet der tidligere.

Skolen havde delt eleverne i to hold:

De ældste klasser som var cyklet til plantagen skulle plante ude midt i plantagen; når de nu var cyklet fra skolen kunne de jo ligeså godt fortsætte lidt længere!

De mindste klasser skulle plante , så det passede med, at de ikke skulle gå for langt ind i plantagen; de skulle jo gerne nå bussen tilbage igen.

Fra skoven deltog vi med fire mand. Her instruerer Jørgen nogle lømler i at lave et korrekt plantehul.

Efter en kort velkomst og instruktion gik alle igang med arbejdet. 10 af de store elever hjalp de små med at plante.

Snart efter sydede skoven af aktivitet.

Ungerne gik til arbejdet med stor iver og i løbet af en lille times plantning var de færdige med de 1250 planter vi havde afsat til jobbet.

"Her i ly af rodkagen fra en stormvæltet gran må der være plads til en fin lille bøgeplante"

Vejret viste sig fra sin mest lunefulde side med skiftevis kraftige byger og solskin, men som en af eleverne sagde : "Det er godt plantevejr!"

Nu skal det blive spændende at følge træernes vækst og se om eleven havde ret. Ihvertfald kom træerne i jorden med den rigtige ende nedad!!

Imens vi plantede havde en af lærerne tændt bål og lavet suppe.

Det var en perfekt afslutning på dagen og faldt tydeligvis i elevernes smag.

Tak til Klim Friskole for hjælpen.