Første bog, der sætter fokus på et af Danmarks udpegede naturkanonområder

13-11-2009

En ny populær og lettilgængelig luftfotobog
om Vejle og Grejs ådale, og med et
særligt tema om Randbøl Hede, er netop kommet i handlen

Ny bog

"Naturen er en fryd for øjet. Det viser de imponerende luftfotos i denne bog med al tydelighed. Her kan øjet vandre fra den kuperede natur ved Vejle ådal til den markante og fredede Randbøl Hede"....

Sådan indleder miljøminister Troels Lund Poulsen forordet til denne helt nye bog, som udgives af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Vejle Kommune  - i samarbejde med Forlaget Jelling. Der er tillige forord af borgmester Leif Skov, Vejle.

Bogen er en billedcollage med luftfotos fra ådalene og heden optaget af Danmarks måske bedste natur-luftfotograf, Jan Kofod Winther i 2008 og 2009. Billederne er ledsaget af fortællende og oplysende tekster fra journalist Leif Baun Christensens hånd. Et oplagt gavetilbud til enhver, der kender lidt til ådalene mellem fjorden og heden.
Bogen er forsynet med engelske undertekster til billederne samt et engelsk sammendrag.

Vejle og Grejs ådale er netop blevet udpeget som del af Danmarks nye naturkanon. Begrundelsen lyder bl.a.:”Vejle Ådal er den mest imponerende af de dale, der præger Jyllands østkyst”.

Bogen ”Vejle og Grejs ådale – Fotografisk portræt i fugleperspektiv af dalene mellem fjord og hede” sætter på en ny og anderledes måde fokus på disse imponerende ådalslandskaber. Bogens nye vinkler vil uden tvivl skabe forundring over fænomener og strukturer i det landskab, man måske kender og færdes i til dagligt. Efter at have læst bogen vil oplevelsen af ådalslandskaberne med sikkerhed være en anden …

"Vi har været meget glade for det gode samarbejde med Vejle kommune i denne sag, og meget glade for den økonomiske opbakning fra LAG Vejle (landdistriktsmidler) samt fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler. Bogen udfylder et tomrum, idet vi har manglet en god og overbliksmæssig fremstilling af hele Vejle Ådal samt Randbøl Hede" udtaler skovrider Ole Livbjerg Klitgaard fra Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet, der har været med i redaktionsudvalget.

Bogen udgives på Forlaget Jelling og kan købes gennem boghandlere eller direkte ved forlaget : www.forlagetjelling.dk . Prisen er 180 kr.

Bogudgivelsen er et delprojekt under det større naturforvaltningsprojekt, Vejle Ådal-projektet, hvor Skov- og Naturstyrelsen og Vejle Kommune i samarbejde over en årrække arbejder for forbedringer i naturforhold, rekreative muligheder og information. Projektet løber frem til 2011 og har en samlet budgetramme på 27,8 mio. kr. Den nuværende samarbejdsaftale blev underskrevet af miljøminister Troels Lund Poulsen og miljøudvalgsformand Tom Skovgaard, Vejle kommune, ved et arrangement i Engelsholm skov i december 2008.

Indtryk fra Vejle Ådal, efterår 2008. Foto: Jan Kofod Winther