Ny bekendtgørelse om vildtskader i høring

24-11-2009

Skov- og Naturstyrelsen har sendt bekendtgørelse om vildtskader i høring. Bekendtgørelsen indeholder ændringer i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet.

Skov- og Naturstyrelsen har sendt bekendtgørelse om vildtskader i høring. Bekendtgørelsen indeholder ændringer i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet. Bl.a. skal der fremover være udstedt en tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, forud for regulering af fugle.

Der vil kun blive udstedt tilladelser, såfremt der ikke findes en anden tilfredsstillende løsning end regulering og såfremt betingelserne i fuglebeskyttelsesdirektivet og jagt- og vildtforvaltningsloven er opfyldt.

Den nye bekendtgørelse indeholder endvidere en række tilpasninger og ændringer af de konkrete muligheder for at regulere skadevoldende vildt. Det er bl.a. nye regler om udformningen og anvendelsen af fælder, udvidede muligheder for at regulere invasive arter, som f.eks. mårhund, en udvidelse af mulighederne for at skyde og fange husskader og krager, samt en tilretning af reguleringsmulighederne for skarv, jf. den nye skarvforvaltningsplan.

Bekendtgørelsen er i høring til og med den 3. december 2009.

Se høringsmateriale mv. på