Vinterfodring af hjorte

18-11-2009

Hele vinteren fodres hjortevildtet i Dyrehaven og på Vestamager, så de kan overleve kulde og frost. Giv dem madro!

Vigtig med madro til hjortene
Hele vinteren er det nødvendig at give hjortene i Dyrehaven og på Vestamager et fodertilskud, så de kan komme igennem den kolde tid uden sult. Derfor er der anlagt foderhuse og foderveje flere steder på arealerne. Giv hjortevildtet madro, så de kan få den nødvendige næring til at modstå frost og kulde.

Nyd hjortene på afstand og undgå færdsel på fodervejene!


Vinterfodring af hjorte
Dåhjorte ved Schimmelmanns Vildthus

Hver dag fra starten af november til slutningen af april fodres efter en foderplan med havreensilage eller havreneg, græsensilage, fodersukkerroer og majs.

Når bestanden har den rigtige størrelse til at græsse Dyrehaven hårdt nok, bliver der græsset så hårdt at der er spist op i slutningen af oktober måned. Derfor fodres hjortevildtet gennem vinterperioden dagligt med foder distriktet selv producerer så hjortene ikke sulter.

På denne måde udgør Dyrehaven og hjortene, der lever i den, et økosystem i balance som fastholdes ved skovdistriktets forvaltning, og på den måde er Dyrehaven blevet til gennem mere end tre hundrede år.