• Iltsvind på retur

  30-10-2009

  Den megen blæst i oktober har fjernet store dele af iltsvindet i de indre farvande. Kun i de dybeste områder som fx i Flensborg Fjord og i det sydlige Lillebælt..

 • Spændende fund ved Varde Å

  29-10-2009

  Gravning giver glimt af forfædrenes liv ved Åen

 • Branden på Toelt Losseplads Politianmeldes

  29-10-2009

  Miljøcenter Roskilde anmoder nu politimesteren i Helsingør om at vurdere, om der er grundlagfor at rejse tiltale mod I/S Nordforbrænding.

 • Klar til oversvømmelser

  29-10-2009

  Danmark skal have planer og beredskab klar, så myndigheder kan håndtere ekstreme oversvømmelser.

 • Indvielse af nye slyng på Lilleåen

  28-10-2009

  Miljøministeren indvier genslyngningen af Lilleå og Bavnbæk

 • Julen i Grønland reddet!

  27-10-2009

  Julemandens træ kommer fra Silkeborg

 • Klippegrønt til 37 kirkegårde

  27-10-2009

  Oktober-november er årets travleste tid på landets kirkegårde. Det smitter af i skoven, hvor vi leverer råvaren.

 • Velkommen til Sundby Sø

  27-10-2009

  Borde og bænke, fiskeplatform, stiafmærkning og nye flotte skilte - alt er nu på plads ved Sundby Sø

 • Forurenet vand skal opdages hurtigere

  27-10-2009

  Landet vandforsyninger skal fremover indføre sikkerhedssystemer, der gør det muligt hurtigere at kunne opdage forureninger af det danske drikkevand.

 • Gys uden græskar

  26-10-2009

  I år er der ingen servering af suppe og andet spiseligt i Kyllingemoderen, men turen i skoven skal ingen snydes for, og det bliver rigtig sanseligt

Søg i arkivet