Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
  • Iltsvind på retur

    30-10-2009

    Den megen blæst i oktober har fjernet store dele af iltsvindet i de indre farvande. Kun i de dybeste områder som fx i Flensborg Fjord og i det sydlige Lillebælt..

  • Spændende fund ved Varde Å

    29-10-2009

    Gravning giver glimt af forfædrenes liv ved Åen

  • Branden på Toelt Losseplads Politianmeldes

    29-10-2009

    Miljøcenter Roskilde anmoder nu politimesteren i Helsingør om at vurdere, om der er grundlagfor at rejse tiltale mod I/S Nordforbrænding.

  • Klar til oversvømmelser

    29-10-2009

    Danmark skal have planer og beredskab klar, så myndigheder kan håndtere ekstreme oversvømmelser.

  • Indvielse af nye slyng på Lilleåen

    28-10-2009

    Miljøministeren indvier genslyngningen af Lilleå og Bavnbæk

  • Julen i Grønland reddet!

    27-10-2009

    Julemandens træ kommer fra Silkeborg

  • Klippegrønt til 37 kirkegårde

    27-10-2009

    Oktober-november er årets travleste tid på landets kirkegårde. Det smitter af i skoven, hvor vi leverer råvaren.

  • Velkommen til Sundby Sø

    27-10-2009

    Borde og bænke, fiskeplatform, stiafmærkning og nye flotte skilte - alt er nu på plads ved Sundby Sø

  • Forurenet vand skal opdages hurtigere

    27-10-2009

    Landet vandforsyninger skal fremover indføre sikkerhedssystemer, der gør det muligt hurtigere at kunne opdage forureninger af det danske drikkevand.

  • Gys uden græskar

    26-10-2009

    I år er der ingen servering af suppe og andet spiseligt i Kyllingemoderen, men turen i skoven skal ingen snydes for, og det bliver rigtig sanseligt

Søg i arkivet