Spændende fund ved Varde Å

29-10-2009

Gravning giver glimt af forfædrenes liv ved Åen

Naturgenopretningsprojektet ved Varde Å
er i fuld gang.

Der graves og flyttes jord i store ængder. Arbejdet følges af Museet for Varde By og Omegn, og der gøres flere spændende fund.

Lige øst for Skov- og Naturstyrelsens areal ved Sig Kapelbanke er fundet en interessant stenlægning, og øst for Hessel bro er der fundet en stor mængde tilspidsede pæle. (billedet).
Muligvis resterne af en bro eller spang. Årringsanalyse vil kaste lys over alderen.

Om disse og andre fund kan læses på Museets hjemmeside:

Glimt af livet ved Varde Å

Om naturgenopretnigsarbejdet kan læses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om:

Snæbelprojektet

Fra Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk hjemmesiden er oprettet nyt link til projektet