Branden på Toelt Losseplads Politianmeldes

29-10-2009

Miljøcenter Roskilde anmoder nu politimesteren i Helsingør om at vurdere, om der er grundlagfor at rejse tiltale mod I/S Nordforbrænding.

Miljøcenter Roskilde anmoder nu politimesteren i Helsingør om at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod I/S Nordforbrænding.

Anmodningen sker på baggrund af at I/S Nordforbrænding har overtrådt flere vilkår i den miljøgodkendelse, som Frederiksborg Amt gav i 2006. Branden udbrød lørdag den 17. oktober, men først mandag formiddag blev Miljøcenter Roskilde orienteret – og det af naboer til lossepladsen.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal I/S Nordforbrænding, som ansvarlig for lossepladsen, straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der opstår drifts-forstyrrelser eller uheld som kan medføre væsentlig fare for forurening af luft, vand eller jord.

Alt for meget affald
På baggrund af et uvarslet tilsyn den 19. oktober vurderer Miljøcenter Roskilde, at der var oplagret væsentlig mere end de tilladte 3.000 ton affald på det midlertidige lager.

Derudover viser billeder, der er taget på tilsynet, at affaldet flere steder på pladsen er stablet højere end de tilladte maksimalt 6 meter, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Ifølge miljøgodkendelsen burde I/S Nordforbrænding desuden have sendt Miljøcenter Roskilde kvartalsvise opgørelser over, hvad der løbende er blevet tilført og fraført af affald fra lageret. Disse opgørelser har Miljøcenter Roskilde ikke modtaget og I/S Nordforbrænding kunne ikke umiddelbart oplyse, hvor mange ton affald der lå på lageret ved tilsynet den 19. oktober.

Miljøklagenævnet har i en tidligere sag anset vilkår om en begrænset mængde forbrændingsegnet affald, som et vigtigt krav til forebyggelse af brand i affaldet.

Miljøcenter Roskilde afventer nu en vurdering fra politimesteren i Helsingør.

Yderligere oplysninger:

Centerdirektør Thorbjørn Fangel, tlf. 25 44 12 27

Kontorchef Helge Andreasen, tlf. 72 54 80 03