Vistø Nor genskabes som sø

09-10-2009

Foto: Ann Fuglsang

Vitsø genskabes i disse dage som vådområde og ca. halvdelen af området bliver til en sø med øer til gavn for fuglelivet. Desuden skabes våde og tørre enge rundt om søen, som gavner en lang række dyr og planter.

Foto: Ann Fuglsang Etableringen er netop påbegyndt og forventes at vare nogle måneder. Arbejdet omfatter etablering af ny pumpesatation og pumpekanal, omlægning af dræn og flytning af Ø-havsstien mv. I løbet af vinterhalvåret vil søen efterhånden blive fyldt op med vand.

Der vil blive adgang til området via Ø-havsstien og en ny trampesti langs den sydlige side af den nye sø samt fra Skov- og Naturstyrelsen eget areal, hvor der findes en P-plads. Der er gennemført jordfordeling i området, hvor Aage V. Jensens Fonde har opkøbt projektområdet.

Vitsø Nor ligger syd for Søby på den vestlige del af Ærø. Vitsø Nor er et VMPII vådområdeprojekt som Skov- og Naturstyrelsen – Fyn har overtaget efter det nedlagte Fyns Amt.

Foto: Ann Fuglsang Projektet omfatter 112 ha og hvoraf søen udgør 52 ha med tilhørende våde enge og lignende naturarealer. Projektet skaber sammenhæng mellem to eksisterende værdifulde naturområder. Det samlede naturområde bliver på ialt ca. 150 ha. Dette skaber gode betingelser for den sjældne Mygblomst, som tidligere har vokset i Gydemaden.

Hovedformålet med VMPII projekter er at reducerer kvælstofafstrømningen. Dette projekt bidrager med en reduktion af kvælstof på ca. 15 tons N om året til Lillebælt.

For ydereligere oplysninger kontakt projektleder Ann Fuglsang på tlf. 22 44 50 87 eller E-mail: