Det gamle gods dukker frem af jorden ved Fussing Sø

05-10-2009

Resterne efter det gamle Fussingø Gods har ligget der hele tiden, men kulturarvsstyrelsens restaurering trækker den frem og markerer den, så det bliver muligt for menig mand at se bygningens grundplan.

Resterne efter det gamle Fussingø Gods har ligget der hele tiden, men Kulturarvsstyrelsens restaurering trækker den frem og markerer den, så det bliver muligt for menig mand at se bygningens grundplan.

I 1555 anlagdes det første Fussingø på et næs, der blev udvidet ved samme lejlighed. Med den strategiske placering omgivet af vand, har bolig og avlsgård været godt beskyttet mod omstrejfende røvere eller oprørske bønder. Der hørte også et stort parkanlæg til godset, 3 lindealléer og spejlsøen yderst. Da bygningerne  omkring 1790 blev revet ned, blev parken bevaret med mindre ændringer.

Ruinen efter den gamle godsbygning er nu kendt som Gammelhave. Den sydlige del blev gravet frem i 1920erne og den nordlige i 1950erne af Nationalmuseet. Dengang lagdes sten på murene for at beskytte og markere fortidsmindet. De kom fra smedien ved den nuværende hovedbygning, som var gammel og skulle rives ned. Det er muligt, at de selv samme sten er blevet taget fra ruinen, da smedien i sin tid skulle bygges.

Jørgen Frandsen, arkitekt ved Kulturarvsstyrelsen fortæller, at de nu har lagt tørv ovenpå murene i den nordlige del, så det er tydeligt, hvor husets mure var. Nedenunder ligger ruinen urørt, så eftertiden har en mulighed for at grave ned og se, hvordan stenene i sin tid blev lagt.

Den sydlige del af ruinen blev restaureret sidste år, hvor murene blev muret op, og Skov- og Naturstyrelsen har fældet 6 træer i ruinen. Når restaureringen er færdig vil murene være markeret hele vejen rundt, selv over stien, hvor der lægges en stenmarkering ned. Dermed bliver det muligt for alle at se den gamle hovedbygnings grundrids og forestille sig, hvor stor den har været.

Billedet ovenfor viser ruinen set fra nordøstlige hjørne og med de nye mure af tørv, som lige knapt er færdige. Bygningen har haft en høj kælder, hvor gulvet var i det niveau, som den sydlige del er gravet ned til. Under det nuværende arbejde er der fundet en ydermur til trappetårnet samt en dør til kælderen. Det er den, der ses på fotoet nedenfor. I løbet af kort tid vil den atter blive dækket til af hensyn til publikums færdsel på stien.

Hvis du vil vide mere kan du læse: