Grundvand i 3D

05-10-2009

(Miljøcenter Aarhus) Et nyt dansk computer-program gør det, som Google Earth ikke kan. Nemlig at invitere brugeren på opdagelsesrejse under jordoverfladen – i 3D. Programmet kan blive et vigtigt værktøj i kommunernes arbejde med at beskytte grundvandet.

(Miljøcenter Aarhus) Et nyt dansk computer-program gør det, som Google Earth ikke kan. Nemlig at invitere brugeren på opdagelsesrejse under jordoverfladen – i 3D. Programmet kan blive et vigtigt værktøj i kommunernes arbejde med at beskytte grundvandet.

By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre har sammen med IT-firmaet I-GIS udviklet programmet, der hedder Geoscene3D. Det er baseret på miljøcentrenes kortlægning af grundvandet, som foregår indtil 2015. Alle kan bruge programmet, som ligger på Miljøcenter Aarhus’ hjemmeside. Indtil videre findes der oplysninger om undergrunden omkring Århus.

”Vi gør det, Google Earth ikke kan. Med Geoscene3D kan du komme på opdagelse nede i jorden,” siger Tom Feldberg Hagensen, geofysiker ved Naturstyrelsen, Miljøcenter Aarhus.

På skærmen kan Tom Feldberg Hagensen med sine piletaster passere jordskorpen uden problemer. Som i et computerspil kan han indlede en underjordisk flyvetur mellem vandboringer, der står som stribede sugerør ned fra jordoverfladen. Farverne på rørene viser grundvandets højde og fortæller, om det er ler eller sand, der ligger over grundvandsmagasinet. Det er vigtigt, fordi leret kan stoppe nitrat og anden forurening i at trænge ned til grundvandet. Mens sand helt op ved jordoverfladen kan gøre det nødvendigt for kommunerne at bestemme, at der skal tages særlige hensyn i driften, af hensyn til fremtidens drikkevand.

”Det virtuelle underjordiske landskab giver overblik og rummer en detaljeret information. Det bliver meget nemmere at kvalitetssikre kortlægningen af grundvandet, når vi sammen med kommuner og vandværker kan sidde og se på det i 3D. Det vil bidrage til en bedre grundvandsbeskyttelse.”

Geoscene3D er lige så enkelt at installere og bruge som det efterhånden vidt udbredte Google Earth. Derfor er det muligt med tiden at udvikle programmet fra at være et arbejdsredskab for professionelle til et program, der kan formidle viden om grundvandet til alle borgere. Link til hjemmeside med 3D-programmet.

Flere oplysninger om grundvandskortlægning

 

Fakta: Det årlige forbrug af grundvand i Danmark er ca. 700 millioner kubikmeter. En tredjedel bruges til husholdning, en tredjedel til landbrug og gartnerier og den sidste tredjedel til industri og institutioner.
I Danmark vil vi helst fremstille vores drikkevand fra grundvandet uden brug af avanceret vandbehandling. Det er i vid udstrækning stadig muligt. Men der er ikke nogen garanti for fremtiden. Grundvandet er visse steder blevet forurenet med nitrat, pesticider og organiske opløsningsmidler.
By- og Landskabsstyrelsens syv miljøcentre står for den løbende kortlægning af både mængden og kvaliteten af grundvandet.

Yderligere oplysninger:

Tom Feldberg Hagensen, geofysiker, Naturstyrelsen Aarhus, 7254-8274