Bageovn fritlagt i Hald Ruin

05-10-2009

Den restaurering af Hald Ruin, der er foregået de seneste 2 år har nu fået den gamle bageovn frem i lyset. Bageovnen var med sine 3 meter i diameter blandt de største i Danmark fra renæssancetiden.

Den restaurering af Hald Ruin, der er foregået de seneste 2 år har nu fået den gamle bageovn frem i lyset. Bageovnen var med sine 3 meter i diameter blandt de største fra renæssancen i Danmark.

Det er i forbindelse med en større restaurering af Hald Ruin, at bageovnen er blevet gravet frem. Dens størrelse måler sig med ovnen i ruinerne under Christiansborg, og den nederste del er meget velbevaret. Der er påmuret enkelte skifter, ovenpå ovnens mure for at markere og bevare den. I løbet af kort tid vil der blive sat et gitter op, så det ikke er muligt at gå på ovnen. Dette gøres for at beskytte den mod slitage, men vil ikke begrænse muligheden for at se ovnen.

Hele køkkenfløjen er i år i færd med at blive restaureret. Sidste år var det indgangspartiet, som blev restaureret. Det har haft et dobbelt vindebroanlæg, hvilket også er ret specielt. Det dobbelte vindebroanlæg bestod af en bred og en smal vindebro. I stridstid blev den smalle bro brugt, hvor der kun kunne passere en mand ad gangen.

Hvis du vil vide mere kan du læse:
* Folderen for området
* Artiklen "Hald-borgens bageri imponerer"