Iltsvind på retur

30-10-2009

Den megen blæst i oktober har fjernet store dele af iltsvindet i de indre farvande. Kun i de dybeste områder som fx i Flensborg Fjord og i det sydlige Lillebælt er der fortsat områder med kraftigt iltsvind. Billedet er markant bedre en sidste år, hvor langt flere områder var ramt.

Den megen blæst i oktober har fjernet store dele af iltsvindet i de indre farvande. Kun i de dybeste områder som fx i Flensborg Fjord og i det sydlige Lillebælt er der fortsat områder med kraftigt iltsvind. Billedet er markant bedre en sidste år, hvor langt flere områder var ramt.

Det viser By- og Landskabsstyrelsens målinger af iltindholdet i de indere danske farvande i oktober måned. Resultaterne præsenteres i en iltsvindsrapport udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet på baggrund af miljøcentrenes data.

Forholdene er bedre end sidste år i oktober, hvor bl.a. Århus Bugt, Øresund og Bælthavet var mere plaget at iltsvind. Se kort nedenfor.

Der er tages ikke prøver i de åbne farvande i perioden oktober-november. Derfor er det ikke muligt at komme med en samlet opgørelse for hele det danske havområde, sådan som det sker i iltsvindsrapporterne for august og september.

Som iltsvindet har udviklet sig i år, er det mest sandsynligt, at det vil aftage yderligere i november.

Yderligere oplysninger:
Tonny Niilonen, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 66