Klar til oversvømmelser

29-10-2009

Danmark skal have planer og beredskab klar, så myndigheder kan håndtere ekstreme oversvømmelser.

Danmark skal have planer og beredskab klar, så myndigheder kan håndtere ekstreme oversvømmelser.

Miljøminister Troels Lund Poulsen fremsætter derfor lovforslag, der gennemfører EU’s oversvømmelses¬direktiv, som sigter på at opnå bedre styring af risikoen for ekstreme oversvømmelser. Miljøministeriet har ansvaret for planlægning i forbindelse med ekstreme oversvømmelser fra vandløb og søer, mens planlægning i forbindelse med ekstreme oversvømmelser fra havet hører under Transportministeriet.

Baggrunden for direktivet er de cirka 100 ekstreme oversvømmelser, der har været i Centraleuropa i tiden 1998 til 2002, hvor ca. 700 mennesker omkom og en halv million måtte evakueres.

Der er altså tale om beredskab på katastrofer, ikke på vand i kælderen efter større regnskyl. Det er ikke særlig sandsynligt, at den slags ekstreme oversvømmelser fra vandløb vil ramme Danmark, men planerne skal være klar for alle tilfældes skyld.

Ifølge lovforslaget skal By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre udpege de områder, der risikerer ekstreme oversvømmelser fra vandløb, og udarbejde kort, der viser omfanget. Kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner, der begrænser konsekvenserne af sådanne oversvømmelser. Planerne skal revideres hvert 6. år.

Loven ventes at træde i kraft den 26. november 2009.