Pramdragerstien er atter fuldt farbar

12-10-2009

Naturstyrelsen har i samarbejde med Randers kommune færdiggjort vedligeholdelsen af pramdragerstien.

Det er nu atter muligt at færdes på pramdragerstien ved Hornbæk enge, hvor motorvejen kører over gudenåen.

Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med Randers kommune færdiggjort vedligeholdelsen af pramdragerstien. Den er repareret med stabilgrus, så det atter er muligt at gå og cykle mellem Randers Bro og Fladbro. Der vil senere lægges stenmel på, for at gøre stien helt jævn og holdbar. Dette gøres når det øvrige anlægsarbejde er færdigt i Hornbæk enge, hvilket efter planen er i slutningen af 2010.

Pramdragerstien blev i sin tid brugt til at trække pramme fra Randers til Silkeborg. Fra Randers til Hornbæk Enge blev den staget af pramkarlene og derefter blev den trukket af lejesvende til Fladbro. På grund at den stærke strøm overtog heste herefter det hårde arbejde med at trække prammene. Pramflåden var, da den var størst ca. 1850-1880, på over 200 pramme.

Her kan du læse mere: