Nuanceret plan for skarven

12-10-2009

Skarven får nu levevilkår, så den fortsat trives som en almindelig ynglefugl i Danmark. Men den kan også reguleres på steder, hvor den er til uhensigtsmæssig gene for fiskere og fisk.

Det er resultatet af den reviderede forvaltningsplan for skarven, som miljøminister Troels Lund Poulsen (V) nu udsender. Samtidig er skarven kommet ind i udpegningsgrundlaget for de fuglebeskyttelsesområder, hvor den lever i større antal. 

Ifølge den nye plan vil skarven få større beskyttelse i områder, hvor den ikke gør skade. Til gengæld kan fiskere søge om tilladelse til at skyde skarv i større vandområder, hvis den truer opretholdelsen af stedets fiskebestand.

Fremover vil skarven indgå i udpegningsgrundlaget for otte fuglebeskyttelsesområder i Danmark – det er tre flere end tidligere. Et af de nye områder er fuglebeskyttelsesområdet nær Kastrup Lufthavn, hvor  lufthavnen af hensyn til flysikkerheden fortsat vil få tilladelse til at regulere antallet af skarver, hvis lufthavnen eller Statens Luftfartsvæsen skønner det nødvendigt. Skarverne har dog ikke hidtil givet anledning til problemer.

Skarven er ikke indført i udpegningsgrundlaget for Ringkøbing Fjord og Hirsholmene, blandt andet af hensyn til Skjern Å-laksen.

Yderligere oplysninger:

Udpegningsgrundlag: Flemming Nielsen, By- og Landskabsstyrelsen,  tlf: 7254 4822

Forvaltningsplan: Henrik Lykke Sørensen, By- og Landskabsstyrelsen, tlf: 7654 1043