Bedre campinghytter til campisterne

22-10-2009

For at give fremtidens campister mere plads i campinghytterne fremsætter miljøminister Troels Lund Poulsen nu forslag til ændringer af Sommerhusloven og Planloven.

Lovforslaget lovfæster forskellene mellem campinghytter og sommerhuse og forbedrer offentlighedens indsigt i tilladelser og mulighed for at klage til Naturklagenævnet.

Lovforslaget er en opfølgning på en aftale mellem miljøministeren, regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Aftalen har til formål at hæve grænsen for campinghytters størrelse fra 25 til 35 kvadratmeter - indenfor strandbeskyttelseslinien dog kun op til 30 kvadratmeter (forudsat en dispensation fra naturbeskyttelsesloven) og som hovedregel kun på de campingpladser, der blev omfattet af udvidelsen af strandbeskyttelseszonen fra 100 til 300 meter i 1994 svarende til gældende ret i dag.

Hvis lovændringerne bliver vedtaget, er der banet vej for, at de nye maksimums størrelser for campinghytter indføres i campingreglementet. Et nyt campingreglement forventes at træde i kraft i foråret 2010.