Klippegrønt til 37 kirkegårde

27-10-2009

Oktober-november er årets travleste tid på landets kirkegårde. Det smitter af i skoven, hvor vi leverer råvaren.

Troels Kristoffersen klipper bjergfyr. Foto: Per Kynde

Alle landets  kirkegårde summer lige nu af travlhed, for gravene skal dækkes og pyntes til jul.

Det kræver råmaterialer, og det mærker vi i skoven, hvor der klippes både i luften og på jorden.

Skov- og Naturstyrelsen – Thy leverer grønt til 37 lokale kirkegårde. Blandt dem er Thisted Kirke langt den største aftager.

Bjergfyrren, som klippes på billedet herover, var for hundrede år siden den absolut dominerende træart i Thys plantager. Det er den ikke mere, og især den unge bjergfyr, som egner sig til gravdækning, er blevet en mangelvare.  Det lykkes dog hvert år med hiv og sving at dække den lokale efterspørgsel.

Herudover klippes der fransk bjergfyr, nordmannsgran, nobilis, omorika, cypres, cryptomeria og blød ene. Noget klippes fra jorden, andet fra skylift.

I alt bliver det til omkring 95 tons og en omsætning på en lille million kroner. Hertil kommer så juletræer til bytorve, foreninger, firmaer med videre.

Og så er der naturligvis eksportvarerne, som både hvad juletræer og pyntegrønt angår er langt den største del af produktionen. Men det er en helt anden historie, som vi vil vende tilbage til en anden gang.

Birgit Kynde pynter grav på Lodbjerg Kirkegård. Foto: Per Kynde - og her det færdige resultat. Foto: Per Kynde

Birgit Kynde pynter grav på Lodbjerg Kirkegård   - og her det færdige resultat