Velkommen til Sundby Sø

27-10-2009

Borde og bænke, fiskeplatform, stiafmærkning og nye flotte skilte - alt er nu på plads ved Sundby Sø

Informationstavlens oversigtskort

Tag en efterårstur til Sundby Sø, mens der endnu er løv på træerne!

Stierne er repareret, og afmærkningen er gjort færdig. Mange steder er der opsat nye bænke, så man kan tage sig et hvil og nyde udsigten undervejs.

Har du kikkerten med, kan du studere de mange fugle, som har slået sig ned her. Netop nu er der især mange gråænder, pibeænder og krikænder.

Nye informationstavler er stillet op.  De fortæller om projektet og naturen i området, og kortet viser stiforløb og friluftsmuligheder.

Tavlerne prydes af Jens Frimers smukke akvareller.

Madpakken kan du nyde ved borde og bænke ved P-pladsen på Åsvej, på fiskeplatformen eller på bålpladsen ved Søbak. Her er der også frit brænde og grill, og husk at det er lovligt at køre hertil. Drej ind fra Sundbyvej ad grusvejen lige nord for det tidligere Sunwill.