Motions- og legebane i Svinkløv klitplantage

09-10-2009

Folk som færdes i Svinkløv klitplantage nær ved Slettestrand vil bemærke de legeredskaber, som er stillet op på et ryddet skovareal.

Legeredskaberne er første etape af en kombineret motions- og legebane som er ved at blive lavet i området.

Anden etape af projektet påbegyndes opsat i uge 43. Det er en lang række motionsredskaber fra HAGS, som bliver sat op langs en rute på det ryddede areal og den lille bevoksning som støder op til.

Legeredskaberne er fra INDU.

Formålet med projektet er at give såvel fastboende som turister mulighed for at kombinere leg og motion på et lettilgængeligt sted, som ovenikøbet ligger i flot natur og med stiforbindelser længere ind i Svinkløv klitplantage, hvis man skulle have lyst til en længere skovtur.

Projektet - et grønt partnerskab -  er et samarbejde imellem Hjortdal Beboer- og Forældreforening, Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening, LAG-styregruppen for området, turistvirksomhederne i Slettestrand/Hjortdal og Skov- og Naturstyrelsen – Thy.

Projektet har fået støtte fra bl.a landdistriktsmidlerne, Brovst Sparekasses fond og Miljøministeriets pulje til lokale grønne partnerskaber.

Selvom motionsredskaberne endnu ikke er sat op på arealet og banen derfor ikke er officielt indviet, er alle naturligvis velkomne til at besøge stedet og afprøve legeredskaberne.

Det er planen at det ryddede areal skal tilplantes til foråret, så banen med tiden kommer til at ligge helt omkranset af skov.

Den officielle indvielse vil finde sted senere og vil blive annonceret her på hjemmesiden og i pressen.