Ny udstilling med luftfotos af Vejle og Grejs ådale

01-10-2009

Ny udstilling med ådalslandskaberne set i nye vinkler åbner 1. oktober 2009
i Vejle kommunes administrationsbygning, Skolegade 1 i Vejle.

Udstillingen er en billedcollage af luftoptagelser, der kombinerer ådalslandskabets geografi i et kunstnerisk, oplevelsesmæssigt og fortællende perspektiv. Samtidig med den kunstneriske vinkel til ådalslandskabet viser billederne også en mere almindelig formidling af landskabet, hvor der sættes fokus på nye og anderledes vinkler at se og opleve landskaberne på.

Udstillingen kan ses i forhallen på Vejle kommunes administrationsbygning i Skolegade, Vejle, fra den 1. oktober og frem til 31. december og er tilgængelig indenfor kommunens almindelige åbningstid.

Udstillingen består af fotos af Vejle Ådal, Grejs Ådal og tillige et særligt tema om Randbøl Hede. Billederne er optaget i løbet af 2008 og 2009 af Danmarks måske bedste natur-luftfotograf Jan Kofod Winther.

Jan Kofod Winther beskriver selv, at han gennem sine billeder søger at afspejle symbiosen mellem naturkræfterne og menneskets virke – krydret med geologien, tiden, livet, vejret, årstidernes toning og lyset. Resultatet er blevet en række portrætter af landskabet – et ”billeddigt” – som gennem naturens former, mønstre og stemninger kan give anledning til reflektion.

Udstillingens anderledes vinkler vil uden tvivl skabe forundring over fænomener og strukturer i det landskab, man måske kender og færdes i til dagligt. Efterfølgende vil oplevelsen af ådalslandskaberne med sikkerhed være en anden …

Plakater med nogle af de bedste motiver fra udstillingen kan købes ved informationen i Skolegade 1 eller ved Skov- og Naturstyrelsen – Trekantsområdet, tlf. 75 88 31 99.

Udstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Vejle Kommune og Naturstyrelsen. Projektet er støttet med midler fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra LAG Vejle (landdistriktsmidler).

Billede fra udstilling

Billede fra udstilling

Andre aktuelle projekter under samarbejdsaftalen mellem Skov- og Naturstyrelsen og Vejle Kommune

  • Fotokonkurrencen med billeder fra Vejle Ådal, der har løbet siden foråret, afsluttes med en offentliggørelse og præmiering af vinderbillederne. Offentliggørelsen finder sted i Bryggen den 9. oktober kl. 16.
  • Lørdag den 24. oktober kl. 13 indvies naturprojektet Kongens Kær med deltagelse af miljøminister Troels Lund Poulsen og borgmester Leif Skov.
  • I starten af november følges foto udstillingen op med bogudgivelsen: Vejle og Grejs Ådale – Fotografisk portræt i fugleperspektiv af dalene mellem fjord og hede. Bogen er en billedcollage med nogle af Jan Kofod Winthers bedste luftfotos fra ådalene og heden ledsaget af causerende tekster fra journalist Leif Bauns hånd. Et oplagt bud til en af pakkerne under juletræet.

Projektet er et delprojekt under det større naturforvaltningsprojekt, Vejle Ådal-projektet, hvor Skov- og Naturstyrelsen og Vejle Kommune i samarbejde over en årrække arbejder for forbedringer i naturforhold, rekreative muligheder og information. Projektet løber frem til 2011 og har en samlet budgetramme på 27,8 mio. kr. Den nuværende samarbejdsaftale blev underskrevet af miljøminister Troels Lund Poulsen og miljøudvalgsformand Tom Skovgaard, Vejle kommune, ved et arrangement i Engelsholm skov i december 2008.