Vestjysk natur er stærkt repræsenteret i Danmarks nye naturkanon

09-10-2009

Vestjysk natur med i den nye naturkanon
Danmarks nye naturkanon er netop blevet offentliggjort og vestjysk natur er stærkt repræsenteret både med områder og dyrearter.

Naturkanonens formål
Naturkanonen skal have fokus på danske natursteder og arter, der på en eller anden måde har en herlighedsværdi for os alle, og som samtidig kan danne grundlag for formidling af naturfaglige emner, problemstillinger og sammenhænge.
Formålet med kanonen er bl.a. at udbrede kendskabet til den danske natur og understøtte den folkelige debat om naturen. Desuden skal kanonen bruges i undervisningen - bl.a. i folkeskolen.

Mange indkomne forslag fra borgere
Siden arbejdet med Danmarks Naturkanon startede i oktober 2008, har alle kunnet komme med forslag til, hvad der skal med, hvilket har resulteret i næsten 2000 forslag til kanon-arter.

Et udvalg har kigget på de mange forslag og det har resulteret i den nye naturkanon.

Vadehavet, Skjern Enge, Tipperne og Vest Stadil Fjord er med
Naturkanonudvalget, der består både af eksperter og borgere, har valgt en meget bred tilgang til kategorien Steder. Kategorien omfatter en række naturområder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt. Områderne er udvalgt efter deres markante natur
I udvalgets begrundelse hedder det bl.a. ” Skjern Å engene, Klægbanken og Tipperne hører til landets bedste fugleområder, hvor bl.a. havørn ofte ses, og store mængder fugle, f.eks. kortnæbbet gås, raster her i trækperioderne.”
Ikke overraskende er også Vadehavet med på listen som af udvalget beskrives som et af verdens mest værdifulde vådområder med store fladvandede kystområder og marsklandskaber indrammet af diger.

Foto: NaturGrafik.dk

Dyrearter
Også når det gælder dyrearter er vestjyske karakterarter tydeligvis stærkt repræsenteret. En art som udvalget ikke kunne komme uden om er kronhjorten. Danmarks største landlevende pattedyr. I begrundelsen hedder det, at krondyret er ”en art alle bør have kendskab til. Det spiller en væsentlig rolle i dansk kunst og kulturhistorie. Hjortenes markante brølen kan høres i sensommer og efterår, og er en af de mest markante lyde, der kan høres i dansk natur.”

Også havørnen, laksen, sanglærken og kortnæbbet gås er på listen – bl.a. sammen med planter som hedelyng, eg og soldug.

Læs mere her om naturkanonen