Deforme ålekvabber undersøges

16-09-2009

En ny undersøgelse skal kortlægge, hvorfor mange ålekvabbeunger i danske farvande har misdannelser som fx to hoveder, misdannede øjne og krum rygsøjle. Miljøfarlige stoffer er under mistanke.

En ny undersøgelse skal kortlægge, hvorfor mange ålekvabbeunger i danske farvande har misdannelser som fx to hoveder, misdannede øjne og krum rygsøjle. Miljøfarlige stoffer er under mistanke.
By- og Landskabsstyrelsen har – efter offentligt udbud - indgået kontrakt med Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, der har DHI og Syddansk Universitet tilknyttet som partnere på projektet. Undersøgelsen strækker sig over to et halvt år og koster 2,3 millioner kroner.
Tungmetaller, hormonforstyrrende stoffer og dioxiner er blandt de stoffer, der er fokus på, når der skal findes en forklaring på de abnorme fisk. Målet med undersøgelsen er at finde ud af, hvor store doser og hvilke kombinationer af giftige stoffer der er skadelige. Forskerne skal også prøve at klarlægge, hvilke misdannelser stofferne hver for sig og sammen udløser.
”Mistanken er at misdannelserne skyldes den samlede påvirkning af en række miljøfarlige stoffer. Ved at få kortlagt sammenhængene mellem de enkelte stoffer, og de skader de formentlig giver anledning til, vil vi fremover kunne sige meget mere om den forureningsbelastning et havområde udsættes for, ved at studere ålekvabberne” siger kontorchef Marianne Moth fra By- og Landskabsstyrelsen, Vand.
Det er især ålekvabber i kystnære områder, tæt på byer, havne og industri, der får misdannelser. I 2007 var 10-15 pct. af ålekvabbe-kuldene i bl.a. Roskilde Fjord, Odense Fjord og Århus Bugt påvirket. Men områderne og antallet af syge fisk har varieret fra år til år, siden ålekvabberne blev en del af det nationale overvågningsprogram for fem år siden. De første misdannede ålekvabber blev fundet i 2001.
Den kommende undersøgelse omfatter bl.a. laboratorieforsøg, der skal vise, hvordan ålekvabber reagerer på udvalgte kemiske stoffer, måling af giftkoncentrationer i syge ålekvabber og i havmiljøet og indsamling af viden fra tidligere forskningsprojekter.
Fakta: Ålekvabben er en langstrakt ålelignende fisk, der fuldt udvokset måler 30-50 cm. Som den eneste fisk i danske farvande føder den levende unger. Alle andre fisk gyder æg. At ålekvabben er meget stationær, i forhold til andre fisk, betyder, at observerede misdannelser kan forbindes med den lokale forureningssituation. Tidligere var den meget almindelig, men bestanden er gået kraftigt tilbage gennem de seneste ca. 50 år. De præcise årsager til dette kendes ikke.
Yderligere oplysninger
Marianne Moth, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, 72 54 48 91