Fiskene er tilbage - Vildt, vildere, Vilholt!!!

14-09-2009

Efter at der stort set ingen fisk har været i Gudenåen/ opstrømsbroen i Voervadsbro i mange år ser det nu ud til, at der er kraftig fremgang i fiskebestanden efter spærringen ved Vilholt Mølle er blevet fjernet.

Elfiskeri i Gudenåen ved Voervadsbro. Foto: Keld Rasmussen I mange år har myndighederne undersøgt fiskebestanden i Gudenåen/ opstrømsbroen i Voervadsbro. Undersøgelserne har det ene år efter det andet givet det samme sørgelige resultat: Stort set ingen fisk! Sidst i oktober 2008 viste undersøgelsen bl.a. 3 stk. ørredyngel på strækningen, der er ca. 160 meter lang. For de andre fiskearter var det samme triste resultat. Men så blev spærringen ved Vilholt Mølle fjernet!

Fjernelse af spærringen gav en hurtigere vandstrøm, og søørreder fik pludselig adgang til mange kilometer vandløb – også til strækningen på de 160 meter. Sandet blev hurtigt skyllet væk, og afslørede den oprindelige fine grusbund, der er ideel som gydebanke for ørreder. Og det har de åbenbart ikke været sene til at opdage, for en ny fiskeundersøgelse 1 september 2009 viste en kolossal fremgang for ørredyngelen. De 3 individer er nu blevet til 1624 på strækningen, og med de usikkerheder, der er ved sådanne undersøgelser, så svarer det til, at mængden af ørredyngel er forøget mellem 100 og 1000 gange!

Stor medie stohej på åbredden. Foto: Tony Bygballe ”Der blev også fanget mange Elritser, der er en lille vandløbsfisk. Dem opgav vi ganske enkelt at tælle, så mange var der! Det er helt vildt med alle de fisk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og selvom beregningerne endnu ikke er færdige, så er jeg overbevist om, at dette bliver Danmarksrekord i fisk for så stort et vandløb som Gudenåen. Fiskeinteresserede kan godt indføre en ny gradbøjning: Vildt, vildere, Vilholt!” siger Simon Marsbøll fra Skov- og Naturstyrelsen – Søhøjlandet.