Efterårsskoven bugner af frø og frugter. Skov- og Naturstyrelsen – Fyn høster frø til fremtidens skove.

29-09-2009

Foto: Mogens Krog

I dette efterår er skoven særlig frodig med store mængder frø og frugter på langt de fleste træ- og buskarter. Der kan gå år imellem gode frø år for de vigtige træarter eg og bøg. Skovfolk kalder sådanne år for oldenår.

Bøgens frø, også kaldet bog, drysser i disse dage ned fra træerne. I skovene på Nordlangeland findes flere såkaldte kårede bøgebevoksninger. Træerne i disse bevoksninger er af særlig god kvalitet og for at sikre frøet, er der lagt net ud over skovbunden. De 800 kg frø der forventes opsamlet her, kan blive til ca. 60 hektar bøgeskov.

”Jeg har sjældent set så meget frø på træerne i skoven. Det betyder at jeg de næste 4 uger skal plukke kogler og frø fra lift”, siger skovløber Søren Knudsen.

Foto: Mogens Krog Skov- og Naturstyrelsen har på Fyn en decideret frøplantage, som ligger ved Sønderskovgård vest for Nr. Broby. Frøplantagen er anlagt med henblik på at sikre stabile forsyninger af god kvalitet frø til nye planter i skove og i landskabet. Her forventes der de næste par måneder at blive høstet frø fra flere træarter samt buskarterne hassel og sergent æble. Desuden frøbehandles kogler fra hele landet på Sønderskovgård.

For yderligere information kontakt skovfoged Anders Hersø Pedersen, tlf.21 49 00 21 eller på email: