Nye vådområder på vej i Gribskov

14-09-2009

Skov- og Naturstyrelsen har fået tilladelse til at lukke en række grøfter i Gribskov og St. Dyrehave især på stormfaldsarealer. Det drejer sig om i alt ca. 14 km grøfter, som vil skabe i alt ca. 72 ha vådområder.

Skov- og Naturstyrelsen har fået tilladelse til at lukke en række grøfter i Gribskov og St. Dyrehave især på stormfaldsarealer. Det drejer sig om i alt ca. 14 km grøfter, som vil tilføre skovene i alt yderligere ca. 72 ha vådområder.

Tilladelsen er givet af respektive myndigheder bl.a. Gribskov og Hillerød Kommuner. Kommunerne har nu annonceret tilladelserne, som først må udnyttes efter en indsigelsesperiode. Kommer der ikke indsigelser forventer vi at påbegynde arbejdet med at lukke grøfter i dette vinterhalvår.

Du kan læse mere om dette projekt og erfaringerne med lignende vådområdeprojekter her:

Sandskredssøen. Foto: Ole Andersen
Sandskredssøen er et godt eksempel på en tidligere mørk granskov, som blev omdannet til sø ved en grøftelukning.