Interviewhold til 15 kommuner

25-09-2009

15 kommuner i yderområderne får i den kommende tid mulighed for at få luft for alle glæder og sorger ved planloven.

Det sker, når By- og Landskabsstyrelsen tager på interviewrunde i hele landet for at få inspiration. 

Første kommune, som får besøg, er Ærø Kommune.

Baggrunden er, at miljøminister Troels Lund Poulsen gerne vil understøtte en ændring af den udvikling, der har betydet, at en del landdistrikter og yderkommuner i en årrække har oplevet større fraflytning end tilflytning. I den forbindelse vil ministeren have undersøgt, om man med planloven som redskab kan fremme en mere balanceret udvikling.

Interviewene med de 15 kommuner skal være med til at afdække de problemstillinger, kommunerne i yderområderne står overfor, ligesom de vil afdække de løsningsmodeller, som kommunerne selv peger på. Styrelsen vil under møderne spørge om, hvilke dele af planlovens regler kommunerne ser som barrierer for udviklingen i yderområderne. Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen og klitfredning vil også blive berørt på møderne.

De 15 kommuner, som skal interviewes, er: Tønder, Varde, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Thisted, Morsø, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Skive, Ikast-Brande, Syddjurs, Odsherred og Lolland og Ærø Kommune. Interviewrunden afsluttes i løbet af en måneds tid.