Kvalitets-certifikat til Ringkøbing

10-09-2009

MiljøcenterVestjylland får som det første af By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre certifikat på, at de arbejder systematisk med at udvikle sin service overfor omverdenen. Resten af de seks miljøcentre ventes at følge efter i løbet af efteråret. Samlet skal certificeringen sikre høj, ensartet kvalitet i sagsbehandlingen.

Miljøcenter Vestjylland får som det første af By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre certifikat på, at de arbejder systematisk med at udvikle sin service over for omverdenen. Resten af de seks miljøcentre ventes at følge efter i løbet af efteråret. Samlet skal certificeringen sikre høj, ensartet kvalitet i sagsbehandlingen.

Certificeringen kommer efter, at Dansk Standard den 24. og 25. august kontrollerede miljøcenterets kvalitetsstyringssystem uden at finde kritikpunkter. Kvalitetsstyringen er lagt tilrette, så sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet lever op til kravene i Lov om kvalitetsstyring.

Se certifikatet fra Dansk Standard (pdf)

”Vores kunder modtager en strømlinet sagsbehandling, og med konstant overvågning af processerne med fokus på løbende forbedringer, sikrer vi os, at sagsbehandlingen forbliver optimal. Samtidig sikrer vi, at der ikke udvikler sig forskellig praksis rundt i landet. Ansøgninger skal behandles ens i Ringkøbing, Ribe og Roskilde,” siger centerdirektør Mikael Schultz fra By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Vestjylland.

Åbenhed og tilgængelighed er blandt kvalitets-målene for miljøcenteret. Det udmønter sig bl.a. i, at der jævnligt gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser. I 2008 var det borgernes reaktioner på behandling af ansøgninger efter strandbeskyttelsesreglerne, der fik et tjek. Det gav flere gode input til, hvordan servicen kan forbedres. Til næste år er det de virksomheder, der skal miljøgodkendes, der får mulighed for at udtale sig.

Se brugertilfredshedsundersøgelsen om strandbeskyttelse og miljøcentrene (Powerpoint-fil)

Medarbejderne i By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre har siden centrenes oprettelse i 2007 haft nem adgang til dokumenter og værktøjer - såsom arbejdsprocedurer, tjeklister og brevskabeloner. Herved gøres det nemmere og hurtigere at finde ud af helt præcist, hvordan virksomhedstilsyn, strandsager, vandplanlægning - og alle de mange andre forskellige typer af sager - skal løses. Alle relevante oplysninger om sagsgange er nemlig samlet i et it-system, som hele organisationen har adgang til via intranettet.

Fakta: Sådan virker kvalitetsstyringen:

På hvert center er der udpeget en kvalitetsansvarlig, der løbende skal holde sig orienteret om, hvordan kvalitetsstyringen fungerer, og som skal overveje behov for forbedringer. Den kvalitetsansvarlige skal også levere oplysninger og analyser til centerledelsen, som skal bruge dem som grundlag for sin årlige evaluering af systemet. Hvert år bliver der gennemført interne audits, hvor auditorer fra miljøcentrenes interne audit-korps besøger nabo-centre og undersøger, om medarbejderne og ledere kender kvalitetsstyringssystemet og bruger det i hverdagen. Dansk Standard skal fremover på kontrolbesøg på centrene en gang om året. Certifikatet skal fornyes hvert fjerde år.

Fakta: Servicemålene for miljøcentrene er opdelt i følgende fokusområder: Solid faglighed, effektivitet og udvikling, korrekt og ensartet sagsbehandling, åbenhed og tilgængelighed.

Yderligere oplysninger:

Mikael Schultz, centerdirektør, Miljøcenter Vestjylland, 7254-8700
Anna Holm Gade, biolog og kvalitetsansvarlig, Miljøcenter Vestjylland, 7254-8761