Mål for vindmøller er nået

24-09-2009

En af de vigtigste opgaver i den danske vindmølleplanlægning - den såkaldte Skrotningsordning - er nu løst.

En af de vigtigste opgaver i den danske vindmølleplanlægning - den såkaldte Skrotningsordning - er nu løst.

Det har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) meddelt forligskredsen bag Skrotningsordningen på baggrund af en ny status fra By- og Landskabsstyrelsen.

Hensigten med skrotningsordningen fra 2004 var, at man inden år 2010 skulle have vedtaget planmæssigt grundlag for at erstatte ca. 900 små vindmøller, der leverer 175 MW, med ca. 150 store møller, der leverer mindst 350 MW. De nye store møller vil dermed levere dobbelt så meget som de skrottede.
Opgørelsen fra By- og Landskabsstyrelsen viser, at der nu er vedtaget lokalplaner eller givet tilladelser til opstilling af møller svarende til i alt ca. 355 MW.

I november vil tallet være steget til over 400 MW - muligvis helt op til 440 MW ¬- afhængig af Lolland Kommunes planlægning for møllerne ved Kappel.

Skrotningsordningen giver økonomisk støtte, hvis man erstatter små møller med større. By- og Landskabsstyrelsens status omfatter også såkaldte ”soppemøller”, møller på vand, som ikke indgår i vindmølleparkerne, og som klima- og energiministeren giver tilladelser til.

Den anden del af energiaftalen pålægger kommunerne at planlægge vindmøller for 75 MW i hvert af årene 2010 og 2011. Kommunernes Landsforening har oplyst, at kommunerne forventer at vedtage kommuneplaner for op til 900 MW. De 41,8 MW er allerede på plads.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Mette Thorn, departementet, tlf. 41318528,
Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 72544714,