Mere end 300 mødte op til indvielse af Odense Å

14-09-2009

Miljøminister Troels Lund Poulsen indviede søndag den 13. september 2009 Fyns største naturprojekt.

Foto: Mogens Krog

Mere end 300 lodsejere, naboer, politikere, naturinteresserede og andre interessenter mødte søndag den 13. september 2009 op for, at overvære Miljøminister Troels Lund Poulsen indvie Fyns største naturprojekt.

Foto: Mogens Krog Indvielsen markerede at 7 km af Odense Å nord for Nr. Broby er blevet genslynget. Langs åen skabes desuden 270 hektar vådområde, alt sammen til gavn for vandmiljøet og naturen.

Det betyder en reduktion i udledningen af næringsstoffer til Odense Fjord på ca. 60 tons årligt. Naturlig dynamik i åen og tidvis oversvømmede enge giver plads til truede dyr som bæklampret, malermusling, pigsmerling og sumpvindelsnegl. Vådområderne skaber også gode fuglelokaliteter.

Troels Lund Poulsen talte, hvorefter han åbnede for vandet til de nye slyng fra førersædet i en stor gravemaskine.

Udover ministeren, var der taler af Borgmester Finn Brunse fra Assens Kommune, Borgmester Bo Andersen fra Faaborg-Midtfyns Kommune, Finn Eriksen repræsentant for de grønne organisationer samt Niels Rasmussen fra landbruget.