Omlægning af Fussingø Møllebæk påbegyndt

25-09-2009

Den 23. september påbegyndtes omlægningen af Fussingø Møllebæk vest for Randers. Den omlægges for at mindske udledningen af kvælstof og øge naturindholdet i området.

Den 23. september påbegyndtes omlægningen af Fussingø Møllebæk vest for Randers. Møllebækken lægges tilbage i sit oprindelige forløb for at mindske udledningen af kvælstof og øge naturindholdet i området.


I løbet af de næste uger kører en gravko og graver et nyt forløb til Møllebækken. Bækken skal slynge sig gennem engen mellem Fussing sø og Mølledammen, ialt små 500 m. Jorden, som graves op bruges til at lukke det udrettede åløb. Der er allerede fældet træer og buske langs den gamle rende som en del af omlægningen. Fire træer er bevaret og får lov at stå som solitærtræer på engen.

Det er planen, at drænvandet fra markerne ovenfor engen skal ledes til tre mindre vandhuller, hvorfra det kan sive over engen ned i bækken. På den måde opnås en god bortfiltrering af kvælstof-indholdet. Vandhullerne sikrer, at der fortsat er en god dræning af markerne, og det er ligeledes sikret, at det nye forløb ikke vil skabe vandstuvning op mod Fussingsø. En del af projektet er samtidig at fjerne ålekisten tættest ved Fussingsø, som i dag er en af forhindringerne for fiskenes frie passage i vandløbet.

Læs mere: