Pindsvinepigsvamp i Krogerup Skov

16-09-2009

Et sjældent svampefund er gjort som følge af henlæggelse af opskårne gamle bøgestammer fra Krogerup Allé.

En skovgæst, der har øjnene med sig og tillige svampekendskab i bagagen, har givet os et praj om, at der i Krogerup Skov er en helt særlig oplevelse i vente for skovsøgende, der i særlig grad har naturens mangfoldighed for øje.

På en samling gamle bøgekævlestumper kan der ses henved 10 store og mindre eksemplarer af den rødlistede vedborende pigsvamp med det maleriske navn:

PINDSVINEPIGSVAMP

Hvis I finder dem derude, vil I uden tvivl vide, at behandle dette særsyn med respekt.

Svampene har indfundet sig på nogle henved 200-årige bøgestammer, som af sikkerhedsmæssige grunde blev fældet sidste vinter i alléen mellem Krogerup Højskole og Krogerup Kro. Stammerne var så omfangsrige og dermed tunge, at vi var nødt til at skære dem op i mindre stykker for at få dem transporteret væk fra Krogerupbondens økomark, hvor de endte deres liv som allétræer. Vi valgte at køre dem til skovs til naturligt henfald, så de ligger nu i den nordvestlige ende af Krogerup Skov langs en af skovvejene - og nu med nyt liv.

Det er langtfra i alle bøgestumperne, at svampen har indfundet sig - man alene synet at alle de gamle kævlestumper er også betagende. Men svampen stjæler absolut billedet, når først man har fundet den. Det skal betones, at pindsvinepigsvampen er rødlistet , hvilket betyder, at den dels er meget sjælden herhjemme, men især også at den er kritisk truet. Den er således kun kendt fra henved en lille snes lokaliteter, hvor kun bestanden i Jægersborg Dyrehave kan betegnes som stabil. Forhåbentlig er dette fund en indikation af, at svampens overlevelse kan øges ved at henlægge større gamle vækstemner til henfald i skoven, sådan som vi her har praktiseret det, og sådan som vores praksis i øvrigt er, hvor store gamle træer vælter eller fældes af sikkerhedsmæssige grunde rundt omkring i vore skove. Her til sidst et blik på, hvad vi mistede i alléen - nu har naturen kvitteret for dette offer.

God svampetur - uden kurv !!