Til jægerne: Ekstraordinær tilladelse til at skyde ringduer på det sydlige Amager

14-09-2009

Skov- og Naturstyrelsen har med omgående virkning givet tilladelse til, at der må skydes ringduer resten af september i Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Tilladelsen gælder med øjeblikkelig virkning. Normalt må man først jage ringduer fra og med den 1. oktober. Tilladelsen kommer efter dialog med Københavns Lufthavne.

Foto: Axel Mortensen Skov- og Naturstyrelsen har med omgående virkning givet tilladelse til, at der må skydes ringduer resten af september i Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Tilladelsen gælder med øjeblikkelig virkning. Normalt må man først jage ringduer fra og med den 1. oktober.

Tilladelsen kommer efter dialog med Københavns Lufthavne, oplyser fuldmægtig Elsebeth Braüner fra Skov- og Naturstyrelsen:

”Antallet af ringduer i området er steget gennem de seneste år. Og København Lufthavne peger på, at dette har øget risikoen for mulige kollisioner mellem fugle og fly. På den baggrund har vi netop valgt at give en ekstraordinær tilladelse til at regulere ringduer”.

Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at bestanden af ringduer generelt er steget de seneste år. Samtidig har duerne mange steder fået bedre yngleforhold som følge af naturgenopretningsprojekter og milde vintre.

Den ekstraordinære tilladelse er givet med udgangspunkt i bekendtgørelsen om vildtskader. Normalt gives denne type tilladelser kun til enkelte lodsejere, som f.eks. får skader på deres marker på grund af fugle eller andre dyr. I denne er situation er der dog behov for en generel regulering af bestanden på det sydlige Amager, vurderer Skov- og Naturstyrelsen.

”Det er ikke nok kun at regulere inde på selve lufthavnens område, sådan som det sker nu. For så snart man har skudt dem, kan der komme nye fugle til fra andre dele af Amager. Ringduer lader sig nemlig ikke sådan skræmme, og de er ekstremt gode til at tilpasse sig nye situationer. Der er altså behov for at gå mere drastisk til værks. Derfor har vi givet tilladelse til at regulere på alle jagtbare områder i Dragør og Tårnby Kommuner”, fortæller vildtkonsulent Sven Norup fra Naturstyrelsen – Skov- og Hovedstaden.

Den aktuelle tilladelse gælder kun for september 2009. Skov- og Naturstyrelsen vil dog nu undersøge, om der lokalt kan indføres en generel tilladelse til at udvide jagttiden på ringduer.

”Vi vil derfor høre EU-Kommissionen om deres holdning til dette. Hvis vi får grønt lys derfra, er der mulighed for at ændre reglerne i forbindelse med generelle revision af jagttiderne, som vi for tiden arbejder på sammen med Vildtforvaltningsrådet”, siger Elsebeth Braüner.

Skov- og Naturstyrelsen har netop orienteret Danmarks Jægerforbund om sagen.