Prins Joachim byder snæbelen velkommen til Sønderjylland

16-09-2009

De udrydningstruede snæbelfisk, som nu kun lever i Danmark, har i det seneste århundrede haft meget vanskeligt ved at gå op i de sønderjyske vandløb for at yngle. Nogle steder har det endog været helt umuligt. F.eks. har en enkelt vandmølle i Tønder i mere end 400 år spærret fuldstændigt for snæblernes vandring videre op i Vidåen.

Snæbel De udrydningstruede snæbelfisk, som nu kun lever i Danmark, har i det seneste århundrede haft meget vanskeligt ved at gå op i de sønderjyske vandløb for at yngle. Nogle steder har det endog været helt umuligt. F.eks. har en enkelt vandmølle i Tønder i mere end 400 år spærret fuldstændigt for snæblernes vandring videre op i Vidåen.

Men nu tegner det lyst. Som en del af snæbelprojektet, som er Danmarks pt. største naturgenopretningsprojekt, har Naturstyrelsen lavet et vandløb, så fiskene nu kan passere vandmøllen. Samtidig er der skabt et helt nyt vådområde umiddelbart syd for Tønder. Området kaldes Nørresø og er på 90 hektar, hvilket rundt regnet svarer til 125 fodboldbaner.

Den samlede bestand af snæbler i Vidåen er lige nu kun på ca. 3500 individer. Antallet forventes at stige betragteligt som følge af naturprojektet.

Passagen forbi møllesøen og vådområdet indvies tirsdag den 22. september kl. 15 af H.K.H. Prins Joachim, som er protektor for snæbelprojektet. Ved indvielsen deltager også miljøminister Troels Lund Poulsen og Tønders borgmester Laurids Rudebeck.

Snæbel pressemeddelelse.pdf