Skov- og Naturstyrelsen – Storstrøm har en naturplejeopgave der kræver mange hænder

21-09-2009

De Blå Spejdere på Møn, og deres forældre og søskende HAR mange hænder. Det er som fod i hose !

De Blå Spejdere på Møn, og deres forældre og søskende HAR mange hænder. Det er som fod i hose !

På lørdag d. 26. september tager De Blå Spejdere ud i Høvblege på Høje Møn, og udfører et stykke praktisk arbejde til gavn for den smukke natur. Efter de store rydninger sidste år, er der efterladt mange småtræer og grene, som entreprenørerne med deres store maskiner ikke har samlet op. For det første ser det ikke godt ud oppe i bakkerne. For det andet er disse småtræer og grene i vejen under næste trin af plejen, nemlig slåning og afrivning af visne planter. Så spejderne finkæmmer Høvbleges sydvendte skråninger, og samtidig fjerner de selvsåede småtræer med ørnenæb.

"Vi får slået to fluer med et smæk", fortæller skovfoged H.C. Gravesen fra Skov- og Naturstyrelsen. "Vi får udført et godt stykke arbejde, som kun kan gøres med mange hænder, og samtidig får spejderne indblik i, at det er nødvendigt at passe på vores sårbare natur. Og dette sted er et af landets fineste naturområder".

Spejderne er i Høvblege på lørdag d. 26. september kl. 09.00 - 16.00.

Skov- og Naturstyrelsen – Storstrøms hjemmeside: www.skovognatur.dk/storstroem

De Blå Spejdere, Møn Gruppes hjemmeside: www.moenspejderne.dk

Spejdere i Høvblege. Foto: Kim Keldborg