Oplev lørdag to nye lokale naturprojekter ved Skjern Å sammen med miljøministeren

25-09-2009

På lørdag den 26. september er alle velkommen til at deltage i to naturarrangementer i Skjern Å-området i Vestjylland. Begge steder er omdrejningspunktet resultater af lokale grønne partnerskaber. Miljøminister Troels Lund Poulsen deltager ved begge arrangementer.

På lørdag den 26. september er alle velkomne til at deltage i to naturarrangementer i Skjern Å-området i Vestjylland. Begge steder er omdrejningspunktet resultater af lokale grønne partnerskaber. Miljøminister Troels Lund Poulsen deltager ved begge arrangementer.

I forbindelse med et naturplejearrangement ved Albæk Mose lørdag formiddag vil medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen fortælle om, hvordan heden i området plejes, og miljøministeren vil indvie en såkaldt trampesti til glæde for dem, der besøger området. Trampestien er etableret af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med en række lodsejere i området.

Det andet naturarrangement foregår lørdag eftermiddag ved Kulsøen i nærheden af Videbæk. Her vil miljøminister Troels Lund Poulsen tage det første spadestik til et madpakkehus, som en lokal børnehave får midt ude i det smukke område. Bag projektet står en privat lodsejer, en lang række borgere, Ringkøbing-Skjern Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen.

Begge de lokale miljøinitiativer, som ministeren besøger lørdag ved Skjern Å, er gode eksempler på de mange naturprojekter, der rundt om i landet sættes i værk, blandt andet via ordningen Lokale Grønne Partnerskaber.